Dokumenty

Kontrolná komisia

Zápisnice

2023

Smernica č.1/2023 o podpore turistických akcií pre verejnosť

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výbor KBT č 1. 9.1.2023

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výborKBT č.2 20.2.2023

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výborKBT č.3 20.3.2023

Valné zhromaždenie KBT 3.4.2023 – Pozvánka

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru KBT 27.9.2023