Odznaky

Výkonnostný odznak pešej turistiky

Cieľom a účelom výkonnostného odznaku pešej turistiky (VOPT) je oceniť a ohodnotiť výkonnosť záujemcov o pešiu výkonnostnú turistiku. Má trvalú platnosť, neobnovuje sa. Na Slovensku podmienky vypisuje, odznaky udeľuje a eviduje Sekcia pešej turistiky.

Výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT) sa plní v 2 úrovniach: základnej a nadstavbovej. Základná úroveň zahrňuje ohodnotenie pešej výkonnosti turistu do 6 000 km a má viac ako 20-ročnú tradíciu. Nadstavbová úroveň má novo – koncipované pravidlá, ktoré pod záštitou KST majú celoslovenskú pôsobnosť a podľa ktorých sa v praxi udeľujú ohodnotenia od 1.3.2000. Zahrňuje ohodnotenie pešej výkonnosti turistu do 60 000 km (oficiálny obvod rovníka Zeme) a je priamym pokračovaním uplatňovania pravidiel určených pre základnú úroveň.

OTO ,,BRATISLAVA“

V sídle Klubu bratislavských turistov (KBT) na Záborského 33 si môžete zakúpiť záznamník Oblastného turistického odznaku Bratislava za 1 €. Pred kúpou je potrebné sa vopred dohodnúť na termíne kúpy na mailovej adrese alebo telefónnom čísle uvedenom v časti Kontakt. Peniaze môžete poukázať na účet, kde do správy pre prijímateľa uvediete OTO Bratislava.
Popis: návšteva 25 povinných a 10 výberových miest
Plnenie: priebežné

Číslo účtu: FIO Banka IBAN SK1283300000002202253830

Výstupy na 24 vrcholov Malých Karpát BSK

KBT organizuje OTO „24 vrcholov Malých Karpát BSK“. Pre plnenie OTO bol vytvorený  Záznamník_24_vrcholov_MK_BSK, ktorý si môžete stiahnuť z tejto stránky, vytlačiť ako brožúrku na formát A4. Podmienky plnenia sú popísané v Záznamníku. Po absolvovaní výstupov na všetky vrcholy dostane účastník odznak zdarma. Výstupy je potrebné absolvovať do troch rokov od začatia plnenia.

TTO 13 Malokarpatských sedemstoviek

KBT vytvoril tematický turistický odznak „13 Malokarpatských sedemstoviek“. Podmienky plnenia odznaku si môžete stiahnuť zo stránky.

13 MK 700 A5 obojstranneStiahnuť

Poloha vrcholov je v GPX súbore.

https://hiking.sk/dev/download/2022/13_MK_700_hikingsk.gpx

Vrcholy Veterlín a Čelo môžete navštíviť len v súlade s výnimkou Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP1- 2021/025993-018. Presné znenie výnimky je na www.kbtbratislava.sk, alebo http://kbt.kubla.sk.

Udelenie výnimky Čelo VeterlinStiahnuť

Prihlášku na výstupy na Veterlín a Čelo v mesiaci auguste, treba zasielať do 30.6. príslušného kalendárneho roku na mail: Miroslav.Svitek@hiking.sk.
Odznak 13 MK sedemstoviek: