Kontakt

Klub bratislavských turistov

Regionálna Rada KST

adresa: Záborského 33, 831 03  Bratislava

email: kbt.bratislava@gmail.com

IČO: 31788106

DIČ: 2023011815

 Účet: Fio Banka
SK1283300000002202253830

Transparentný účet: https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2202253830

Orgány klubu

Orgány klubu, zvolené na VZ KBT dňa 19.8.2021 na obdobie 2021-2025 a na MVZ KBT dňa  27.09.2022 do konca volebného obdobia v roku 2025 a elektronickým hlasovaním (Kontrolná komisia – do 5.5.2029).

Predseda
Mária Lörincová

Podpredseda
Miroslav Svítek

Členovia Výkonného výboru KBT:
Miloslav Kubla
Ladislav Bimbo
Jozef Polomský

kbt.bratislava@gmail.com

Kontrolná komisia:
Juraj Zentko – predseda
Jana Hajdúchová
Miroslav Hrdina

kok.kbt.bratislava@gmail.com

Kontaktujte nás