Kategórie
Uncategorized

Objednávanie známok v roku 2024

Objednávanie známok v roku 2024

Pokyny  k objednávaniu známok v roku 2024.

Výška schváleného členského :

  1. 15 € – základné vrátane poistenia,
  2. 10 € – študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) vrátane poistenia,
  3. 5 € – deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP vrátane poistenia,
  4. 0 € – čestný člen KST , poistné zaplatí KST

Percento rozdelenia členských príspevkov je od roku 2016  nasledovne:

  • 40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST,
  • 40 % ústrediu,
  • 20 % regionálnej rade KST

Po 1.3.2024 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Materiál si objednávajte na druhom liste tlačiva.  Objednaný materiál Vám odovzdá hospodár KBT.

Objednávky známok realizujte v Informačnom systéme KST na stránke https://is.kst.sk/ . Členské známky KST si objednávajte v termíne od 20.1.2024 do 28.2.2024. V termíne najneskôr 10.3.2024 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2024 do 31.3.2025.

Po 1.3.2024 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Materiál si objednávajte na tlačive „Obj_materiál_OKST“, ktoré je v druhom hárku súboru. Objednaný materiál Vám odovzdá hospodár KBT. Peniaze poukazujte na účet KBT vo FIO Banke IBAN SK1283300000002202253830. Do variabilného symbolu (VS) uveďte registračné číslo klubu, ktoré začína číslom 100xxx (napr. 100056). Do špecifického symbolu (SS) uveďte dátum platby v tvare RRRRMMDD (napr. 20230224). Kluby, ktoré nemajú účet v banke môžu realizovať úhradu vložením hotovosti na uvedený účet v ktorejkoľvek pobočke FIO banky. 

Poznámka: Ak ako materiál si objednávate len nové preukazy KST, ktoré sú bezplatné, nemusíte vystavovať materiálovú objednávku.  Postačí v maily uviesť počet požadovaných nových preukazov KST.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *