Kategórie
Uncategorized

Kalendár 2024 Malé Karpaty

Pre rok 2024 bol vydaný kalendár turistických akcii v Malých Karpatoch a okolí.

Je vydaný aj v PDF aj v v elektronickej podobe v dvoch verziách. Jedna verzia je zoradená chronologicky a druhá pre obojstrannú tlač.

Kalendár Malé Karpaty
Kalendár Malé Karpaty – tlač

Kategórie
Uncategorized

Objednávanie známok v roku 2024

Objednávanie známok v roku 2024

Pokyny  k objednávaniu známok v roku 2024.

Výška schváleného členského :

 1. 15 € – základné vrátane poistenia,
 2. 10 € – študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) vrátane poistenia,
 3. 5 € – deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP vrátane poistenia,
 4. 0 € – čestný člen KST , poistné zaplatí KST

Percento rozdelenia členských príspevkov je od roku 2016  nasledovne:

 • 40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST,
 • 40 % ústrediu,
 • 20 % regionálnej rade KST

Po 1.3.2024 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Materiál si objednávajte na druhom liste tlačiva.  Objednaný materiál Vám odovzdá hospodár KBT.

Objednávky známok realizujte v Informačnom systéme KST na stránke https://is.kst.sk/ . Členské známky KST si objednávajte v termíne od 20.1.2024 do 28.2.2024. V termíne najneskôr 10.3.2024 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2024 do 31.3.2025.

Po 1.3.2024 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Materiál si objednávajte na tlačive „Obj_materiál_OKST“, ktoré je v druhom hárku súboru. Objednaný materiál Vám odovzdá hospodár KBT. Peniaze poukazujte na účet KBT vo FIO Banke IBAN SK1283300000002202253830. Do variabilného symbolu (VS) uveďte registračné číslo klubu, ktoré začína číslom 100xxx (napr. 100056). Do špecifického symbolu (SS) uveďte dátum platby v tvare RRRRMMDD (napr. 20230224). Kluby, ktoré nemajú účet v banke môžu realizovať úhradu vložením hotovosti na uvedený účet v ktorejkoľvek pobočke FIO banky. 

Poznámka: Ak ako materiál si objednávate len nové preukazy KST, ktoré sú bezplatné, nemusíte vystavovať materiálovú objednávku.  Postačí v maily uviesť počet požadovaných nových preukazov KST.

Kategórie
Uncategorized

TTO 13 Malokarpatských sedemstoviek

TTO 13 Malokarpatských sedemstoviek

Klub bratislavských turistov vytvoril tematický turistický odznak „13 Malokarpatských sedemstoviek“. Podmienky plnenia odznaku si môžete stiahnuť zo stránky. Poloha vrcholov je v GPX súbore. Znenie výnimky je na stránke.

https://hiking.sk/dev/download/2022/13_MK_700_hikingsk.gpx

Vrcholy Veterlín a Čelo môžete navštíviť len v súlade s výnimkou Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP1- 2021/025993-018. Presné znenie výnimky je na www.kbtbratislava.sk, alebo http://kbt.kubla.sk.
Prihlášku na výstupy na Veterlín a Čelo v mesiaci auguste, treba zasielať do 30.6. príslušného kalendárneho roku na mail: Miroslav.Svitek@hiking.sk.

Udelenie výnimky Čelo Veterlin
13 MK 700 A5 obojstranne

Kategórie
Uncategorized

24. Vrcholov Malých Karpát

XXV. ročník Zimných výstupov na vrcholy Malých Karpát

Vážení turistickí priatelia!

Každoročne, tretiu februárovú sobotu, organizujem v spolupráci s kamarátmi z TK Štart Zimný výstup na niektorý z vrcholov
Malých Karpát. Prvých 20. rokov to organizoval p. Štefan Nagy z TK Via Danubia. Pred piatimi rokmi som organizovanie prebral od
neho a tak tento rok – 19.02.2022 nás čaká jubilejný XXV. ročník.
Od 11,00 do 14,00 hod. Vás budeme čakať pod rozhľadňou Modlivka na Devínskej Kobyle, najvyššom bode Bratislavy. Účastníci
obdržia diplom, drobnú sladkosť a aj odznak, ktorý som navrhol ja a jeho výrobu zafinancoval VV KBT, za čo mu patrí veľká vďaka
a Vy ho dostanete zdarma. Na vrchol Devínskej Kobyly sa dá dostať po červenej od kostola v Devíne, po červenej od električky
z Kútikov, po modrej – žltej – červenej od Domu kultúry v Dúbravke, alebo po zelenej z Devínskej Novej Vsi.
Žiaľ oheň tento rok nebude, aspoň pri rozhľadni, lebo nemáme na to súhlas od ŠOP a budeme sa nachádzať v 5. ochrannom pásme.
Už tradične organizujem aj súťaž v hode loptičkou na terč. Kto 3x trafí 100, vyhrá drobnú vecnú odmenu, tak ako každý rok, len
tento nebude sponzorom www.hiking, ale ceny dám zo svojho.
Zároveň si dovoľuje VV KBT tu predstaviť turistickej verejnosti nový Tematický Turistický Odznak 13 MK 700. K dispozícii bude
obmedzený počet Záznamníkov k tomuto odznaku, ako aj k OTO 24 vrcholov MK BSK.
Pevne verím, že sa tu stretneme v hojnejšom počte, ako v roku 2021 na Okrúhlej, kde mnohým z Vás bránila v návšteve čierna
farba okresu Trnava v rámci protipandemických opatrení vlády SR. Pripravil som 200 ks odznakov, tak dúfam, že ich väčšinu
neponesiem domov.

S pozdravom
Miroslav Svítek – Sido Biatec – organizátor ZVVMK

Ročník Dátum Kopec

 • 21.02.1998 Vysoká
 • 20.02.1999 Vápenná
 • 19.02.2000 Skalnatá
 • 17.02.2001 Geldek
 • 16.02.2002 Veľká Homoľa
 • 15.02.2003 Veľký Plešivec
 • 21.02.2004 Klokoč
 • 19.02.2005 Somár
 • 18.02.2006 Klenovec
 • 17.02.2007 Čertov kopec
 • 16.02.2008 Volhovisko
 • 21.02.2009 Veľká pec
 • 20.02.2010 Jastrabník
 • 19.02.2011 Klokočina
 • 18.02.2012 Salašky
 • 16.02.2013 Korenec
 • 15.02.2014 Veľký Petrklín
 • 21.02.2015 Vrátno
 • 20.02.2016 Skala
 • 18.02.2017 Havranica
 • 17.02.2018 Handliarovská skala
 • 16.02.2019 Malý Javorník
 • 15.02.2020 Tŕstie
 • 20.02.2021 Okrúhla
 • 19.02.2022 Devínska kobyla