ARCHIV

2023

Smernica č.1/2023 o podpore turistických akcií pre verejnosť

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výbor KBT č 1. 9.1.2023

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výborKBT č.2 20.2.2023

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výborKBT č.3 20.3.2023

Valné zhromaždenie KBT 3.4.2023 – Pozvánka

Zápisnica zo zasadnutia VV KBT č.4 5.6.2023

Zápisnica zo zasadnutia VV KBT č.5 27.9.2023

Zápis KoK KST – podnet p.Glevický 9.10.2023

Zápisnica zo zasadnutia VV KBT č.6 6.11.2023 + rozpočet 2024

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Valné zhromaždenie sa v roku 2016 neuskutočnilo.

Správa revíznej Komisie KBT 2016

2015
Nezaradené

Správa o činnosti KBT

Správa o hospodárení KBT 2013-2016