Kluby KBT

Odbory a kluby KBT

Súčasťou KBT je v súčasnosti 24 klubov.

Predseda: Milan Fiedler
Adresa: Klokočova 1, 851 01 Bratislava
Kontakt: info@dunajklub.sk, 0903 403 603 

 

Dunajklub Kamzík je občianske združenie – vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8. 
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti. 

Predseda: Ladislav Bimbo
Adresa: Tupolevova 7 , Bratislava 5,  85101 
Kontakt: lacobimbo@gmail.com , 0905 / 733 045

Venujeme sa pešej a cyklo turistike,  organizujeme diaľkový pochod Devínska 37, a hviezdicový výstup na Devínsku  Kobylu, okrem iného organizujeme aj akcie, ktoré sú v kalendari KST.

 

Predseda: Martin Čajagi
Adresa: Botanická 20/59, 841 04 Bratislava
Kontakt: vybor@lodenicakvs.sk, 0907 236 703‬ 

Hlavnou náplňou činnosti Klubu vodných športov Karlova Ves je rekreačno-turistická vodácka činnosť dospelých a mládeže, od nenáročných splavov pre celé rodiny, až po expedície na najdivokejšie rieky sveta. Členovia lodenice sú však aj úspešnými športovcami. Najvýznamnejším je druhé miesto ženskej posádky na Majstrovstvách sveta v raftingu v USA. 

KVŠ je jediným vodáckym klubom pri Karloveskom ramene, ktorý je otvorený aj pre verejnosť a prijíma nových členov, predovšetkým z Karlovej Vsi. Práve preto organizujeme v zmysle dohody s MiČ Karlova Ves verejné akcie ako je: 

  • Základné vodácke výcviky spojené so záverečným splavom 
  • Kurzy pádlovania pre deti a mládež 
  • Deň detí v lodenici
  • V spolupráci s MiČ Karlova Ves sa podieľame na Karloveskom majálese či Májových jednohubkách. 

 

Predseda: Patrik Pajta
Adresa: Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava – Staré mesto 
Kontakt: pato@hikemates.com, 0949 620 702

 

Sme Hikemates a sme najväčším turistickým klubom na Slovensku. Inšpirujeme, vzdelávame, spájame a podporujeme ľudí aj firmy milujúce hory a prírodu

Predseda: Mgr. Igor Bazovský
Adresa: Bebravská 13273/9, 82107 Bratislava-Vrakuňa 
Kontakt: kontakt@limbaturist.sk, 0908 109 671

Turistický klub, ktorý spája turistov z Bratislavy a okolia. Pešia, bicyklová, vodná, zimná a vysokohorská turistika a turistika pre rodičov s deťmi.

 KT TerenKoza

Predseda: Martin Hojzak
Adresa: Holíčska 15 Bratislava
Kontakt: kt.terenkoza@gmail.com

Predseda: František Renčko 
Adresa: Haburská 8, 821 01 Bratislava 
Kontakt: sktvinohrady@gmail.com , 0907 751 804 

KT Lokomotíva

Predseda: Ing. Jozef Podmanický
Adresa: Malinovská 191, 900 28 Zálesie
Kontakt: jozef.podmanicky@gmail.com0902 244 313

Predseda: Karol Krippel
Adresa: Ľ. Fullu 38, 841 05 Bratislava
Kontakt:karol.krippel@centrum.sk0915 720 088

TJ Kamzík

Predseda: Ing. Dušan Valúch
Adresa:Záborského 33, 831 03 Bratislava
Kontakt:
dvaluch@gmail.com, 0908 733 781

Sporadická cykloturistika a vodná turistika. Klub nebol priebežne omladzovaný a dostal sa do generačnej krízy, vzhľadom na vysoký vekový priemer a zdravotno-kondičné limity väčšiny členov, aktivity sa postupne redukujú na spomienkové stretnutia.  

Predseda: Jozef Karovič
Adresa:  Dopravná 57, 831 15 Bratislava
Kontakt: jozef.lukac@bez.sk, 0910 131 772

Predseda: Ing. Mária Lörincová
Adresa: Hradná 2, 841 10 Bratislava
Kontakt: tkstartv@gmail.com

Ján Pospíšil:   pele2@zoznam.sk 

Mária Lörincová: marialorinc@gmail.com 

Neformálne stretnutia: každý utorok, zhruba od 19:30 hod v reštaurácii Malý Bajkal na Smrečianskej ulici, neďaleko Račianskeho mýta. 

Turisti v našom klube sa venujú pešej turistike, vysokohorskej turistike, cykloturistike a lyžiarskej turistike. 

Organizujeme akcie pre verejnosť: Trigonála, Malokarpatský Cik-Cak, PBÚ 

 

TOM Spojka

Predseda:  Ing. Pavol Jančovič
Adresa: Osuského 26, 851 03 Bratislava
Kontakt: pavol.jancovic5@gmail.com, 0904 345 010

TK AŠK Inter

Predseda: Peter Kolega
Adresa: Jána Poničana 1, 841 08 Bratislava
Kontakt: icerum@azet.sk, 0948 015 001

TK Corwin

Predseda: Ing. Martin Barčák
Adresa:Jabloňová 28, Bernolákovo
Kontakt:martin.barcak@corwin.sk, 0918 572 969

Predseda: Ing. Branislav Kunc
Adresa: Nákovná 36D, 821 06 Bratislava
Kontakt:  branokg@gmail.com0905 449 188

Predseda: Milan Mráz
Adresa: Belinského 7, 851 01 Bratislava
Kontakt: mraz@snowball.sk

KST Železničiar

Predseda: Veronika Tencerová
Adresa:H. Meličkovej 3, 841 05  Bratislava
Kontakt: veronika.tencerova@centrum.sk0904 479 170

Predseda: Fedor Martiš
Adresa: Pri Vinohradoch 173, 83106 Bratislava
Kontakt: Samuel Martiš 0904348345, samo.martis@gmail.com

Turistický klub Rača bol založený v roku 1993 ako je pokračovaním zaniknutého turistického oddielu TJ KARPATIA. Klub má stálych 20 členov. Hlavné činnosti klubu sú v lete vysokohorská turistika, cyklo i vodná turistika a v zime hlavne lyžiarská (Skialp aj bežky) a pešia turistika. 

KT SEWAS

Predseda: Ing. Rastislav Kutný
Adresa: Svätoplukova 10, Bratislava
Kontakt: kut@atlas.sk, 0905 316 959

Predseda:  Peter Maczejko
Adresa:  Mamateyova 6, 851 04 Bratislava
Kontakt: kt.slovnaft@outlook.sk 

Venujeme sa najmä
VHT, ale aj pešej turistike a cykloturistike a v zime bežkovanie.
 

KT Breza

Predseda: Ing. Miloslav Kubla
Adresa: Ondavská 10, 821 08 Bratislava
Kontakt:
breza.bratislava@gmail.com

KT Breza sa venuje pešej turistike, lyžiarskej, vysokohorskej a cykloturistike. 

Klub združuje 18 značkárov.  

Organizujeme každoročne akciu Schengentour. 

 

KT Kyklop

Predseda: Peter Lazok
Adresa: Haburská 13, 821 01 Bratislava
Kontakt: peter.lazok@gmail.com0915 533 607